[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Thay míc + ic audio , gỡ tai nghe mà kog đc thì lắc hoặc thay mấy con R này là ok ạ
- Em đăng nên chỉ là tinh thần chia sẻ , ace đã làm rồi hoặc em còn sai sót gì mong ace bỏ qua ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]