máy đg tình trạng cấp nguồn kim treo
nhà thì có mỗi N box, chạy CT mà lên tìm product thì không thấy RM-949,chỉ có RM-849 (208) ,nhấn vô thử thấy vẫn nhận FW RM-949,nhưng bấm flash thì lại báo model not suppor
bỏ qua Best tool và phoenix thì ko support RM-949
nhờ các anh chỉ giúp máy dòng này chạy lại như thế nào,chạy bằng box hay tool,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]