Tinh hinh là em nhận con qs550 hư màn hinh thay nguyên bộ mới ae ai có file fix lổi màn hinh cho em xin thak trước nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]