Như mình nói ở trên ...nhưng mình k biết jailbreak .bác nào có lòng xin chỉ e với .e dùng iOS 9.1 .iphone 5 ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]