anh em ai có sơ đồ con này cho e xin vs ạ SM-N900S. e xin cảm ơn nhiều!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]