em dang dùng itool 3.1.9.84 không coppy va xoa được ảnh ,bác nào có link itook khong cho em xin với ạ .cài bản itool cứ báo lỗi ,không cài được

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]