Xin các bác giúp đỡ, em có nhận con lg L70 d325 bị brick, cắm vào vi tính hiện Qualcomm ... 9008, em tìm file.tot mà không có hiện tại chỉ có kdz nên không thể unbrick được xin các bác giúp đỡ. em chỉ chạy bằng tool không có hộp nên đang tìm file và convet kdz sang tot nhưng vẫn chưa được vậy xin nhờ các bác giúp đỡ. rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bác

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]