như tiêu đề trên ai có file em này cho em xin với ak em flash rom khác vào màn hình bị nhòe mắt
kiếm rom trên google thì toàn rom zip mà không được recovery nữa thì bó tay rồi
ai có file bin hoặc flash tool cho em xin với ak
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]