Nhân dịp sắp nhận án tù chung thân KHANH BÌNH thân tặng anh em món quà nhỏ :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tặng file tiếng việt samsung note 5 N920I + tool xúc xích 8 cho anh em
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass : tên của mình viết hoa có khoảng cách không dấu nhé
Hình mình vừa làm nóng hỏi,chúc anh em vui vẽ:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]