ai có rom tiếng việt htc wildfire s a510e cho em xin với ,hướng dẫn em cách up rom luôn nhe thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]