Unlock samsung s7560m ok by Z3X
Anh em dùng cáp rj45 , máy mở nguồn , cắp cáp rj45 vô , sau đó nhấn unlock là lụm lúa. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]