AE nào mà gặp máy mất imei vẫn còn BB thì load file này về dùng Z3x quất vô máy ( yêu cầu máy được Root ) IMEI tỉnh luôn !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]