ZXW Dongle - Thiết bị xem schematic all model nổi bật với các ưu điểm:

_Hỗ trợ xem sơ đồ mạch của tất cả model iPhone,Samsung,LG,Blackberry,China..v..v một cách chính xác nhất.
_Sơ đồ rõ ràng,chi tiết,giao diện dễ nhìn và đặc biệt rất đơn giản dành cho tất cả a/e sửa chữa từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp.
_Thường xuyên cập nhật các model mới, thậm chí các dòng chưa xuất hiện sơ đồ mạch trên thị trường bao giờ.
_ 1 ZXW Dongle hỗ trợ được cho 5 PC...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]