cho em hỏi con này có up rom quốc tế được không mấy anh ...mấy hiện trạng bây giờ là lên logo rồi tắt.
anh nào biết thì giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]