ae có phương án hoặc schematic con này cho mình xin flash rồi ko hết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]