như tiêu đề e có con lumia 430 mất loa trong nhờ ae giúp ai có sơ đồ hay đã làm rồi xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]