Em chưa dùng Box nhiều ! Mong anh em giúp em một vé với. Tình hình là con Note 3 N900 của em đang ở 5.0, Em Root rồi rút file Secsetting.apk ra edit rồi Build lại chép ngược vào phone. Nhưng ko hiểu sao lại bị iMei Null/Null (Baseband Unknow) .
Em có Box SPT nhưng chưa rành về thao tác, mong các anh giúp em một vé với ạ ! E làm hôm wa đến giờ vẫn chưa được. Cảm ơn anh em nhiều lắm ạ !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]