em nhận cây nokia 2700 mất sóng,kiểm tra thấy tụ lọc vbat bị gĩ ,đã gỡ bỏ nhưng vẫn chưa có sóng(cả thu lẫn phát)ae cho em xin ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]