các anh giúp em với ạ em nhận cây nokia 311 khởi động nokia cái tắt

Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]