Chào các bác .
Như tiêu đề ace ai có file Tiếng việt con này với ạ . Lần đầu tiên thấy e sam sung mà chạy wp e thấy mơ hồ quá ạ .
Ae ai có rom thì up cho e xin với cái hướng dẫn nữa luôn ạ . Em xin cảm on nhiều ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]