e có con 4s rớt nước báo sạc nhưng k vào pin mà còn rút pin cho đến hết.
Đã làm: tháo con Q3 câu tắt, thay cuộn dây L28, chơi con diot trực tiếp luôn
Ae nào có cách nào khác cho mình cái hướng dẫn nhé thank trước :too_sad:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]