như em đã nói,em nhận của khách 1 con máy x2-00 trắng màn hình,đã thay màn + phần mềm,thay chân socket và câu kéo như mấy ae chia nhưng vẫn ko ăn thua.đo áp 1v8 và 2v8 vẫn có.mong được ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]