mình up nhầm rom giờ im re ko tín hiệu gì ae có file cứu máy cho mình xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]