e nhận máy cây 105 mất nguồn tháo ra vệ sinh kt đường màn còn
đường BSI van oke nhưng kep nguồn mở lên thì kim nó cứ nhip nhịp
mong ae ai gap qua chỉ giúp ạ tks ae nház !!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]