em có cây máy lumia 630 sạc không đày pin. em đã thay cầu chì, đi ốt tiêp xúc sạc, thay thử pin khác van không sạc đầy pin. Mong anh em giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]