Máy Lumia 710 sạc không vào pin,là ghim sạc có báo sạc nhưng không vào
Thay R2215 ok post chia sẻ ace gặp kèo làm cho nhanh


Hình ảnh Lumia 710 sạc không đầy pin ace tham khảo bên dưới
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]