mình nghĩ chắc bị no all roi.ai thay cặp giá mềm liên lạc mình với.0903333885 hoac 01683779467 Duy.thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]