Máy Lumia 710 sạc không vào pin,là ghim sạc có báo sạc nhưng không vào [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thay R2215 ok post chia sẻ ace gặp kèo làm cho nhanh


Hình ảnh Lumia 710 sạc không đầy pin ace tham khảo bên dưới
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]