Sở dĩ phương pháp này cần thiết bởi phần lớn lý do đến từ cấu hình của dòng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] 4s cũ đã không còn có thể thích ứng được với các phiên bản upgrade gần đây của iOS như iOS 9 và iOS 8.4. Chính vì vậy nên những ai đang dùng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mà đã lỡ cập nhật lên iOS 8.4 hay iOS 9 sẽ gặp phải rất nhiều lỗi do cấu hình của 4s không thích ứng được với dung lượng update mới của iOS hiện nay.
Sau khi sưu tầm và tham...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]