nhận máy khách lên táo sau đó xanh màn hình rồi tự khởi động lại , em restore thì báo lỗi 9
em tiến hành đục ổ cứng ra fomat thì ok , nhưng khi đóng vào máy chạy hiện lên táo treo đơ rồi sau đó báo lỗi 4005
mong các anh đi trước tư vấn giúp lời vàng ngọc , giờ em phải làm sao ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]