anh em có file read hoặc rom cho mình với mình cần gấp cám ơn anh em đã đọc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]