nhận máy mới coong mà sạc ko báo gì ae có sơ đồ câu kéo cho mình với ạ ,đã thay chân sạc rồi ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]