Em cần giúp LG 3 cat vừa dùng vừa sạc thì máy sập nguồn , sau đó bật lên thì treo ở logo LG , đã chạy lại mà kog đc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]