đã gỡ bỏ cảm biến, cảm cảm ứng test ok hết mà cứ zo cuoc goi la treo. can A.E giup do~


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]