[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] chính hãng giá bao nhiêu ở tại hcm ?

Một ngày đẹp trời bạn vô tình làm rơi rớt khiến chiếc iPad Pro thân Thương của bạn bị nứt kính , trông rất xấu và cảng trở việc sử dụng của bạn thật buồn nhưng phải nghỉ ngay đến việc phải thay một miếng kính cảm ứng khác, nhưng thay ở đâu ? đơn vị ép mặt kính nào có uy tín giá lại tốt ở tại hcm ? Xin giới...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]