nay e nhận e e210s chay pm để fix lỗi loa chuông lúc dk lúc không
đưa máy về down... mak cắm máy tính k nhận
mặc dù máy caid đủ drive
ae có giải pháp giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]