Cần cao thủ hướng dẫn câu sim ghép lên main iphone, chưa hiểu nguyên lý cho lắm các bác ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]