nay e nhận e iphone 3g treo cáp đĩa
cắm sạc vẫn nhận nhưng cắm máy tính để chạy thì không nhận
ae la,f qua rồi giúp e 1tay ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]