dò mạng có đủ 5 mạng đã thay pa chuẩn not ok thay pa đó sáng máy khác sóng căng thay cả con chuyển mạch not ok đã kiểm tra anten


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]