nhưng tiêu đề nhận khách 2 con nokia215 mã bảo vệ ,atf thì không chơi được.mình chạy bằng tool nokia sofwere recovery 6.0.5 thì báo lỗi máy chủ gì đó.ae nào làm qua rồi xin chỉ giúp. cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]