như tiêu đề ai có hướng dẫn chi tiết giúp mình với,root mãi mà không đc.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]