em có cây iphone 6 mới tậu bản VN .muốn jailbreak ios 8.4.1 ae ai biết xin chỉ giáo. mình thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]