như tiêu đề khách đem máy vào sửa nên e cho mượn máy sài đỡ (nokia 220) ,chép hết danh bạ qua máy 220, lúc khách lấy máy e xóa hết danh bạ trên đt 220 vì tưởng trên sim vẩn còn bỏ sim qua máy khác trống trơn ôi thồi rồi ,h ổng la um ,nhờ ae có cách nào khôi phục đc ko ,e cảm ơn ạ trong tay chỉ có hwk


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]