như tiêu đè nhận cây viettel v6501 dính mã bao vệ . đã có rom và tol .khổ nỗi căm cáp may toàn hiện sac pin . ae ai đã chậy con này rồi hướng dẫn giúp mình dc ko


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]