mình nhận 1 key 5830 kệp đồng hồ dòng kim đã nhích lên 0.03 rùi . a e ai biết cach khắc phục giúp mình với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]