mới nhận em 520 gắn sim vẫn sống tốt,nghe gọi ok ,chỉ có điều khoảng 2 phút thì báo máy thiếu sim hoặc máy k có sim.e đã flassh lại thử mà k khả quan,xin mấy anh giúp đỡ nên xử lí từ đâu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]