máy treo logo e chạy lại đã ok nhưng ime báo không hợp lệ,đã xin các bác chỉ dẫn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]