Như tiêu đề, ae ai có file samsung g313hz up qua odin xin giúp.xin cảm ơn ae,chúc ác kĩ thuật phone một buổi chiều vui vẻ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]