máy s4 e330l đang 4.4.2 e nâng cấp nên 5.0 không được...toàn báo lỗi
a nào có rom chuẩn cho e xin với !! thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]