bác nào làm qua xin chỉ giáo e với.có con 4s lỗi cảm biến e đã thay dây cảm biến.che mắt cảm biến rồi không được,em nghĩ nó lỗi trên main vì thay main sang máy khác vẫn thế.máy bị rơi nước .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]